דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת לרחוץ פניו ידיו ורגליו במים חמים שהועברו מהמיחם אל כלי?

היש לחוש בנסיבות שכאלה לגזירת איסור מרחצאות ?

באלו מצבים ניתן יהיה להתיר רחיצת כל גופו במים שהוחמו ערב שבת?