הגיע לבית הכנסת לאחר תפילת הלחש, האם רשאי לרדת לפני התיבה ולהתפלל בקול רם ?

היש אבחנה בנסיבות אלו בין דין שליח ציבור לבין דין אחד מן הציבור שאיחר והגיע לפני תפילת החזרה?

תאריך: 
10/06/13 ב' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist