ר"ח שחל בשבת, טעה ש"צ ולא אמר בתפילת החזרה "יעלה ויבוא" האם עליו לחזור לתחילת התפילה?

מה נשתנה מדין תפילת החול שאין חייב לחזור היות וישלים בתפילת המוסף והרי גם בשבת יכול להשלים בתפילת המוסף ?

האם ניתן ללמוד דין חזרה בשבת מדין חוה"מ שחייב לחזור היות ואין חשש לטורח ציבור בגלל שלא שייך בשבת ביטול מלאכה? 

באלו נסיבות אם טעה ש"צ ושכח לומר "יעלה ויבוא" יהיה חייב לחזור על התפילה כדין היחיד? 

תאריך: 
09/06/13 א' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist