דילוג לתוכן העיקרי

הפסיק החזן את העולה לתורה לאור קריאתו השגויה והמשיך מהיכן שפסק והורה לעולה לברך ברכה אחרונה, האם עשה כהלכה?

הקורא בתורה ונשתתק ועמד אחר תחתיו, מה ההבדל בין שיטת הרמב"ם לבין שיטת השו"ע  ?

מדוע על האחר שקם במקום זה שנשתתק לחזור מתחילת קריאת הקודם והרי ניתן היה להוסיף עוד אחד למנין הקוראים ?

היש לחשוש בנסיבות אלו לעלבון של הקורא שקריאתו הופסקה ולמחלוקת בין ציבור המתפללים?