דילוג לתוכן העיקרי

השותה בבית הקברות, האם עושה איסור והאם רשאי לברך?

למה נתכוונה ההלכה שפסקה שאין אוכלין ואין שותין ואין ניאותין מבית הקברות?

 היש להימנע מלשתות מים ולברך על שתייתו ליד הקבר משום "לועג לרש" ?