הרגישים למאכלי חלב, האם רשאים להשתמש בלקטזין שאין לה כשרות כולל לפסח?

באלו תנאים מותר להשתמש בתרופה אף שאינה כשרה, גם לחולים שאין בהם סכנה?

תאריך: 
26/03/13 ט"ו ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist