דילוג לתוכן העיקרי

הרגישים למאכלי חלב, האם רשאים להשתמש בלקטזין שאין לה כשרות כולל לפסח?

באלו תנאים מותר להשתמש בתרופה אף שאינה כשרה, גם לחולים שאין בהם סכנה?