לשיטת רבינו הרמב"ם, האם רשאים לצרף אילם למנין?

מהם המבחנים לכשירותו של אילם בדיני מכר וקנין או לגבי קיום מצוות כנישואין וכיו"ב?

האם אילם יהיה פטור ממצוות תפילין מחמת שאינו יכול לברך ומה עם חיובו בברכת המזון? 

הניתן לחייב את האילם במצוות המחייבת דיבור כברכת המזון, בשמיעה מאחרים?

 

תאריך: 
23/01/13 י"ב שבט התשע"ג
x

Audio Playlist