דילוג לתוכן העיקרי

כהן המשמש כשליח ציבור, האם רשאי לשאת כפיו?

באלו תנאים רשאי כהן יחיד שהינו ש"צ לשאת את כפיו עפ"י פסקו של מרן השו"ע?

לשיטת הרמב"ם, האם רשאי כהן המשמש כש"צ שלא לשאת את כפיו כאשר ישנם כהנים נוספים? 

מהי שיטת היעב"ץ בנסיבות שכאלו והאם ניתן להניח שהרמב"ם היה מסכים לו?