הורים המדליקים מחוץ לביתם, האם בני ביתם יוצאים ידי חובת נר חנוכה בהדלקה זו?

היש הבדל בדין אם ההורים אינם מדליקים אלא רק משתתפים כאורחים עם המארחים בעלויות נ"ח?

בנסיבות שאף אחד לא ימצא בבית בזמן ההדלקה, האם רצוי למנות שליח שידליק נ"ח באותו בית? 

האם אורח רשאי להדליק נ"ח כשליח של בעל הבית?

 

תאריך: 
13/12/12 כ"ט כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist