"נתקע בדרך" ולא יספיק להגיע למארח שלו, האם יוצא ידי חובת הדלקת נ"ח ע"י שליח שיזכה עבורו?

אורח שהמארח הקצה לו חדר בעל כניסה נפרדת, האם חייב להדליק למרות שמדיליקים עליו בביתו?

"נר איש וביתו", מהו המבחן הקובע את גדר הדירה המחייב קיום מצוות הדלקת נר חנוכה?

 

תאריך: 
11/12/12 כ"ז כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist