דילוג לתוכן העיקרי

התחילו תפילה במנין מצומצם ויצא העשירי, האם ימשיכו בתפילה?

מה דינו של העשירי שיצא היות וכבר התפלל וחזר והצטרף לקראת סיום התפילה?

האם יש לתפילה זו (תשעה מתפללים) דין תפילה שבציבור עם כל המשמעויות ההלכתיות הנובעות מכך? 

יצא אחד להטיל מים קטנים בתפילת העמידה, האם חייב ש"צ להמתין עד שיחזור?