היש איסור להניח תפילין לפני התעטפות בטלית?

היש הבדל בעיקר ההלכה בין שיטת רבינו הרמב"ם לבין שיטת מרן השו"ע?

האם בנסיבות אלו ניתן להחיל את הכלל: "מעלין בקודש ואין מורידין" שנאמר בסדרי קדימויות?

אלו בעיות הלכתיות עלולות לנבוע כתוצאה מהקדמת עטיפת טלית להנחת תפילין ממנהג לאיסור?

תאריך: 
25/10/12 ט' חשון התשע"ג
x

Audio Playlist