מהו המועד לקיום ברית המילה שנדחתה מסיבות רפואיות?

האם ניתן לנצל הדחייה ולהמשיך לדחות גם משיקולי נוחות או שילוב בארוע אחר?    
היש להסתפק במועד עפ"י קביעת הרופאים או להמתין שבעה ימי התאוששות?
האם רשאים לקיים ברית המילה ביום ה' או יום ו' למרות החששות לפגיעה בעונג שבת או לחילול השבת?

תגיות: 
תאריך: 
02/09/12 ט"ו אלול התשע"ב
x

Audio Playlist