האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מעראק שזוקק משמרי ענבים?

מהו מעמדו ההלכתי של נוזל המופק מפרות והאם העראק המופק משמרי ענבים במעמד זהה?

במה נשתנו היין והשמן כנוזלים היוצאים מן הענבים והזיתים מן הנוזלים היוצאים משאר הפירות?

האם בנסיבות תהליך ייצור העראק ניתן להתייחס למשקה כ"פנים חדשות" ללא קשר לנוזלי הפרי?

תאריך: 
31/08/12 י"ג אלול התשע"ב
x

Audio Playlist