מוצאי ט' באב, האם רשאים לברך ברכת הלבנה לפני הסעודה ונעילת המנעל?

מה המיוחד בדיני ברכת הלבנה ביחס לדיני שאר ברכות הראיה?
לנוהגים לדחות ברכת הלבנה עד סיום תענית ט' באב בגלל שאיננו שרוי בשמחה, האם לשיטתם השרוי באבל על קרוביו לא יברך?
כיצד מתיישבים המנהגים לדחות ברכת הלבנה לעומת הכללים המזרזים לקיום מצוות, כמו:"מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה" וכיו"ב?

תאריך: 
30/07/12 י"א אב התשע"ב
x

Audio Playlist