מיקרוגל או טוסטר אובן שנרכשו כמשומשים מיהודי מסורתי, כיצד יכשירם?

היש לחשוש לבליעת איסור בכלים אלו ומה יעשה אם אין ניתן לברר אם בלעו או לא?
מכשיר הטוסטר אובן נחשב לתנור, אך הכשרו יוציא אותו מכלל פעולה. אם כן, מה עליו לעשות?

תגיות: 
תאריך: 
15/07/12 כ"ה תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist