האם מותר לערוך חופה וקידושין בר"ח אב?

נאמר בתלמוד: "משנכנס אב ממעטין בשמחה", האם כולל גם שמחת הנישואין?
לשיטת הנוהגים לאסור נישואין מר"ח אב, היש מעיקר הדין היתר לנישואין בנסיבות מיוחדות?
כיצד מתבטא המשקל הנכון להרחקות והגבלות בימים אלו עפ"י מנהג יהודי תימן?

תאריך: 
12/07/12 כ"ב תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist