העורך חו"ק לבני זוג חילוניים, האם מחובתו לפסול הקידושין ע"מ שלא להרבות ממזרים?

מהי הדרך להלחם במתירנות הפושה בחברה החילונית, האם מותר לצורך כך לנקוט בהונאה?
היש לחשוש במקרים אלו לעבירה על הציווי "לפני עיוור לא תתן מכשול"?
עד כמה חששה ההלכה לריבוי ממזרים בישראל עקב מתירנות וחיי פריצות בחברה היהודית?

תאריך: 
28/06/12 ח' תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist