מקצת הציבור בעזרה, האם חייבים לרדת מהעזרה אם ברצונם להצטרף לתפילת הציבור?

האם מחיצות גבוהות מסביב לבימה גבוהה, בטלות לגבי ביהכ"נ או חולקות רשות לעצמן?
התפלל בעזרה כאשר בבית הכנסת יש מנין, האם נחשב כמתפלל בציבור למרות שאינו מצטרף?
בית כנסת שנבנה בתבנית תיאטרון, האם המתפללים בשורות העליונות מצטרפים לתפילת שאר הציבור?

תאריך: 
22/06/12 ב' תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist