נפלה אש בבית כנסת ביום השבת, האם מותר לחלל שבת ע"מ להציל את ספרי התורה?

בנסיבות שיש ספק פיקוח נפש, האם רשאים להימנע מלנקוט בכל האמצעים ע"מ שלא לחלל השבת?
האם יש להחיל את הכללים לחילול שבת לצורך הצלת ספרי התורה כאותם כללים לצורך הצלת נפשות?

תאריך: 
28/05/12 ז' סיון התשע"ב
x

Audio Playlist