דילוג לתוכן העיקרי

היוצא בימי ניסן לברך על לבלוב האילנות, מה יברך על ריחות הפריחה?

 

האם הברכה תהיה: "הנותן ריח טוב בפרות" או "בורא עצי בשמים"?

יצא לשדות לאחר שהוציאו האילנות פרי הראוי לאכילה, האם רשאי עדיין לברך ברכת האילנות?