דילוג לתוכן העיקרי

החושש לשריפת התבשיל בקדירה, האם מותר בשבת להשחיל חוצץ בין הקדירה לבין הפלטה?

האם לאחר הסרת החוצץ בינה לבין הפלטה יהיה מותר להניח שוב הקדירה על הפלטה? 

מי שהגביה את המכסה של הקדירה האם מותר בכל מקרה להחזיר המכסה למצבו הקודם?