האם רשאי לשנות ממורשת אבותיו בהידור מצוות הדלקת נרות החנוכה?

באלו נסיבות רשאי לשנות ממנהגי ההידור של אבותיו ולא יחשב ל "דור מקלל אבותיו"? 

היש גבולות בגדרי ההידור במצוות ובגדרי מתן הצדקה ועד כמה יתן מנכסיו ויחשב ל"חסיד שוטה"?

לשיטת רבינו הרמב"ם, האם חכמי ישראל לא החילו את גבולות ההידור על מצוות הדלקת נרות חנוכה?

תאריך: 
15/12/11 י"ט כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist