דילוג לתוכן העיקרי

יום שעורכים "קידוש" בביהכ"נ, האם רשאי כהן לשאת כפיו?

האם רשאים הכהנים לשאת כפיהם בתפילת המוסף ביום שמחת תורה לאחר שהפסיקו לצורך קידוש?

מהם ההבדלים בין דיני נשיאת כפיים לבין דיני כניסת הכהנים לבית המקדש? 

היש בכוחו של מנהג לבטל מצוות עשה של נשיאת כפיים בכל מקרה של שתיית משקה משכר כולל חלב?