שביתת צרכנים, האם מי ששובר שביתה שכזו נחשב עבריין?

עד כמה מחייבת תקנה של ציבור מסויים (סקטוריאלי) כל יחיד ויחיד?

האם רשאים הציבור לאכוף קיום השביתה בבחינת: "כופין על מידת סדום"?

היש לחשוש לנזק שגורם היחיד השובר שביתה או מפר חרם ליעד הציבורי למניעת השתוללות מחירים של היצרנים?

תאריך: 
27/07/11 כ"ה תמוז התשע"א
x

Audio Playlist