מהם האמצעים שניתן לנקוט כנגד גונבי העצים ועגלות המרכולים לצורך מדורות ל"ג לעומר?

האם רשאים קבלני הבניין ובעלי המרכולים, לפי דין תורה, לעמוד על רכושם כולל הפעלת כח ע"מ להרתיע הגנבים?

מה דינם של העגלות שניזוקו ע"י הגנבים, האם יש להפחית ערכם מסכומי החיוב והקנסות אשר יושתו על הגנבים?

באלו נסיבות יחולו על הגנבים תשלום ערך הגניבה בלבד ללא תוספת קנס ומה דינם של הגנבים הקטינים?

תאריך: 
31/05/11 כ"ז אייר התשע"א
x

Audio Playlist