הבטיח לחבירו ולא עמד בהבטחתו, האם קיימת עילה לתביעת נזיקין כאשר נגרם נזק לחבר?

האם ברמת המוסר היהודי רשאים להפעיל סנקציה כלשהי כלפי מי שמפר הבטחתו?

באלו נסיבות יכולה להתגבש עילת נזיקין ותביעה של מקבל ההבטחה נגד המבטיח?

האם המשפט שנקבע ע"י פוליטיקאים: "הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים" עומד בדרישות מוסריות?

תאריך: 
26/05/11 כ"ב אייר התשע"א
x

Audio Playlist