הזכיר רק את הימים ושכח להזכיר השבועות, האם יצא ידי חובת מצות ספירת העומר?

בנסיבות של מצוה המורכבת מחלקים שונים (כמו: מצות ציצית וכד'), האם אי ביצוע אחד החלקים מעכב ואין יוצאים י"ח המצוה?

האם בנסיבות שבשאלה יצא בדיעבד ויספור במהלך היום בלי ברכה או שחייב לחזור ולספור בברכה?

היש הבדל בדין הטועה במנין הספירה לבין דינו של מי שספר רק שבועות ולא ספר את הימים?

תאריך: 
11/05/11 ז' אייר התשע"א
x

Audio Playlist