דילוג לתוכן העיקרי

האם הנשים בזמן הזה חייבות במצוות ספירת העומר?

האם רשאית אשה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא למרות שהיא פטורה ממצוות אלו?

היש פגיעה בעיקרי האמונה בחשיבה שיש מקום לשינויים במצוות ע"מ לצמצם האפלייה לכאורה של הנשים?

היעלה על הדעת שניתן על בסיס סברות ודרשות לרוקן מתוכן את הכלל שקבעה התורה לפטור הנשים מקיום חלק מהמצוות?