דילוג לתוכן העיקרי

אירעו אבל בחוה"מ, האם רשאי להפעיל עסקו ע"י אחרים?

באילו נסיבות יחשב בגדר דברים המותרים במלאכה בחוה"מ כדי שיהיה רשאי להפעיל עסקו ע"י אחרים?

ממתי מונין את שבעת ימי איסור עשיית מלאכה לאבל, מיום הקבורה או מיום הראשון של ישיבת השבעה?

מתי מפעילים את הכלל: "באבל הלך אחרי המיקל"?