האם בליל הסדר אחד מברך לכולם "בורא פרי האדמה" על הכרפס וצריכים השומעים להתכוון?

האם התנאי להוצאת ידי חובת כל המסובין ע"י המברך מחייב התוועדות לאכילה משותפת?
בנסיבות שיש על השולחן רק פירות ממין אחד, האם כל אחד מברך בפני עצמו או אחד מברך לכולם?
היש צורך כוונת שומע ומשמיע ע"מ שהאוכלים האחרים יצאו י"ח בברכתו של המברך?

תגיות: 
תאריך: 
17/04/11 י"ג ניסן התשע"א
x

Audio Playlist