משלוח מנות, האם יוצאים ידי חובה גם במשלוח כרטיסי קניה?

שלח לחברו בשר בכמות גדולה והוסיף משקה משובח, האם יצא י"ח משלוח מנות?

האם רשאים לכלול ב"משלוח מנות" גם פריטים שאינם מיני מאכלים כגון חידושי תורה?

כיצד משתלבת מצוות משלוח המנות עם סעודת הפורים והמסר העיקרי של ימי הפורים?

תאריך: 
17/03/11 י"א אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist