מה מקור המנהג שמישהו מהציבור אומר "כהנים" ולא הש"צ כפי שפסקו הרמב"ם והשו"ע?

האם יש איסור שאחר יאמר "כהנים" במקום שליח ציבור?

היש לחשוש לגדר של הפסק בתפילה ע"י אמירת "כהנים"?

מה היה המנהג הקדום באמירת "כהנים" אצל כל העדות ומדוע מהרי"ץ שינה ממנהג זה?

תגיות: 
תאריך: 
06/03/11 ל' אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist