האם רשאי ראש ישיבה ספרדי להשבית שמחת חתן וכלה שסירבו להתפנות לחדר יחוד בהתאם לפסק של הגר"ע יוסף?

כלה שנתקדשה ופירסה נידה טרם החופה, האם רשאים לפי פסק הרמב"ם והשו"ע להמשיך ולעבור לשלב הנישואין?

מהו טעמו של הגר"ע יוסף שפסק שהחופה המקובלת היום משמשת כיחוד בניגוד למנהגי הספרדים הקדמונים?

כיצד צריך לנהוג ראש ישיבה האמור לערוך חו"ק לחתן וכלה הסומכים על רבותיהם החלוקים עליו הלכתית?

תאריך: 
05/03/11 כ"ט אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist