האם רשאים 2 גברים להסיע במכוניתם את קרובת משפחתם בדרכים בינעירוניות בשע' הלילה?

באילו תנאים, לפי פסק הרמב"ם ופסק השו"ע, לא יחשב איסור יחוד שהיית אשה עם גברים?

מה חמור יותר, איסור גבר עם שתי נשים או איסור אשה עם שני גברים?

מדוע בהלכות אבל התירו לקבור תינוק, שטרם שלמו לו 30 יום, בלוויה שכוללת אשה אחת ושני גברים?

תאריך: 
27/02/11 כ"ג אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist