העורכים חופה לבני זוג שאינם שומרי מצוות, היש לחשוש למסייע בידי עוברי עבירה?

האם יש לחשוש לכל מערכות היחסים עם שאינם שומרי מצוות והרי אין לדבר סוף? באלו נסיבות ובאלו תנאים אסרו חכמים שלא לסייע בידי החשוד בביצוע עבירה? האם גדרי האיסור של סיוע בידי עוברי עבירה מוגבלים ע"מ ליזהר בקיום הציווי "ואהבת לרעך כמוך"?

תאריך: 
26/01/11 כ"א שבט התשע"א
x

Audio Playlist