דילוג לתוכן העיקרי

בנסיבות של מנין מצומצם כאשר הציבור חלוק במסורות שלו, כיצד ינהגו בתפילה?

מהי עיקרה של התפילה, תפילת הלחש או החזרה?

האם גם להרמב"ם ישנן נסיבות שיתפללו לחש וחזרה למרות שרבינו התקין תקנה להתפלל רק תפילה אחת?

בנסיבות שהזמן דוחק, האם רשאים להתפלל בקול עד וכולל הקדושה ולהמשיך שאר התפילה בלחש?