הרואה מלך יהודי או מלך גוי, האם עליו לברך ברכת הראייה ומהי הברכה?

בברכות הראייה יש הבחנה בין מלך יהודי למלך גוי-כיצד, איפוא, יש להתייחס למלך יהודי למרות שהוא עובד ע"ז?
מהי ההגדרה של סמכויות שלטוניות נרחבות שיש למלך, שבגינן נתחייב בברכת הראייה?
האם הכללים של הברכה מוגבלים לראיית מלך (יהודי / גוי) או אף לראיית נשיא?

תגיות: 
תאריך: 
16/11/10 ט' כסלו התשע"א
x

Audio Playlist