דילוג לתוכן העיקרי

מדוע אין מקיימים סדר תעניות למרות שאנו בחודש כסלו וטרם ירדו גשמים?

האם צריך להתאמץ ולהשקיע באמצעים להתגבר על הבצורת, היש סתירה בין כח עשייה לכח אמונה?

מה עשו אבותינו בתימן בנסיבות שכאלו ובאלו אמצעים נקטו ע"מ להגיע להכנעת הלבבות?

מדוע ישנו קושי להוביל את הציבור להכנעה והתעלות אמת תוך זעקה מקירות הלב?