האם יש צורך ברצף 'משולש' בהדס או שניתן לצאת י"ח גם בהדס שרובו 'משולש' אך כולל גם עלים שוטים בתפזורת?

האם די בהשרת העלים השוטים ע"מ לתקן ולהשלים ההדס לכשרותו כ'משולש'?

האם הדס שכזה אינו המין שצוותה התורה ואז יהיה פסול גם לכל הסוכות?

מה קובע להלכה, האם רוב שטח ענף ההדס או רוב מספרי של עלי ה'משולש' ביחס לעלים השוטים?

תאריך: 
19/09/10 י"א תשרי התשע"א
x

Audio Playlist