היש לומר 'עננו' בנסיבות שהקדימו תפילת ערבית של סיום הצום?

המותר להקדים ערבית של סיום הצום טרם צאת הכוכבים ומהן המשמעויות ההלכתיות של הקדמה זו?

האם התוספת של 'עננו' בתפילה מחייבת רק מי שצם בפועל או הינה במסגרת חובת היום ללא תלות במתענים?

כהן שנאלץ מסיבות בריאות שלא להתענות או שאכל בטעות, האם לא ישא כפיו ביום התענית?

תאריך: 
12/09/10 ד' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist