האם מותר בשבת לקשור כלב לרצועה?

מה היחס של ההלכה לתרבות גידול הכלבים המכונים "ידידו הטוב של האדם"?

כלב מחמד הריהו כניצוד ועומד ואין לחשוש בקשירתו לאיסור צידה, מהו א"כ האיסור בשבת?

האם קשירת הרצועה אוסרת אותה בטלטול ומעלה חשש של ביטול כלי מהכינו שהינו איסור סותר?

תאריך: 
27/07/10 ט"ז אב התש"ע
x

Audio Playlist