דילוג לתוכן העיקרי

ציבור המתארח בשבת בבית מלון, כיצד יקיימו מצוות הדלקת הנר ולא יכשלו ב"ברכה לבטלה"?

היכן צריך להיות מיקומו של הנר, האם חובה לשבת לאור הנר אף זה הדלוק בחצר?

האם חובת הדלקת הנר הינה אישית ומחייבת את האיש להדליק בנוסף לנר שהדליקה אשתו?

נשים המברכות כל אחת לעצמה למרות שכבר הודלק נר ע"י קודמותיהן, האם אין הן נוגעות באיסור "ברכה לבטלה"?