האם בעל חוב רשאי לטרוף גם מערך ההשבחה של העזבון שמקורה בהשקעות של היורשים?

האם הערך המשועבד של נכס נדל"ן להלוואה שנטל המנוח הינו ערכו ביום נטילת ההלוואה?

היש הבדל בדין גבייה מנכס משועבד אם השביחו הנכסים מאליהם או מחמת השקעת היורשים בנכס?

כיצד יממשו שעבוד נכסים, בימינו, כאשר השטרות לא כוללים חתימת שני עדים?

ומהם הסיכונים שנוטלים היורשים בהשקעה בעזבון בנסיבות של משכנתה ספציפית לטובת אחר?

תאריך: 
30/06/10 י"ח תמוז התש"ע
x

Audio Playlist