דילוג לתוכן העיקרי

ספר תורה שנגלל מחוץ לתיק ולאחר מכן הוחזר אליו, היש לחשוש בשבת לאיסור מלאכת סתירה ובנייה בכלים?

האם ניתן להתייחס לכל אחד ככלי בפני עצמו או שכל אחד מהם משלים את משנהו לכלי אחד?
באילו נסיבות נאמר הכלל הידוע: "אין בניין וסתירה בכלים"?
היש לחשוש לגזירת חז"ל "שמא יתקע" במסמרים שהינו איסור בונה מדאורייתא?