האם מותר בשבת לשלוף כיסוי מולחם של פחית משקה?

לדעת הפוסקים שישנו איסור מלאכה של "מכה בפטיש" בפתיחת בית הצואר כיצד יסבירו היתר פתיחת מגופת החבית?

כיצד מסביר מהרי"ק את ההבדלים בדין פתיחת בית הצואר לדין פתיחת מגופת החבית על בסיס המציאות?

לאור גריסתם של הפחיות לשימוש חוזר במתכת, היכן הוא חשש עשיית כלי לשיטת האוסרים פתיחת הקופסאות?

תגיות: 
תאריך: 
03/02/10 י"ט שבט התש"ע
x

Audio Playlist