דילוג לתוכן העיקרי

המשותק בידו האחת, האם אשתו או הגוי המטפל בו יסייעו לו להניח תפילין או שהינו פטור לגמרי ממצוה זו?

מהי הגדרת המצווה, ביצוע הנחת תפילין על היד (כמצוות עשה) או הנחת תפילין על הגוף כקמיע?

מהן סיבות האיסור של לבישת תפילין ע"י נשים?

לשיטת המחייבים בנסיבות אלו להניח תפילין , מי יועדף כמסייע האשה או הגוי?