דילוג לתוכן העיקרי

האם לאור האפשרויות הרבות להעתקת תוכנות ידונו אותן כדבר המונח במקום הפקר?

היש הבדל בדין בין העתקה חלקית לבין העתקה מלאה העלולה לפגוע בזכות הקנין של הבעלים של התוכנה?

באילו נסיבות ניתן לקבוע שהאבידה היא של המוצא בכל מקרה למרות שהבעלים זועקים ומתריעים?

היש לצפות מתלמיד חכמים להתנהגות שונה מעם הארץ ביחס למציאות מן "ההפקר"?