האם מותר בשבת לטלטל טל' נייד לצורך ידיעת השעה בלבד?

לאיזה מן הקטגוריות של מוקצה בשבת שייך מכשיר הטלפון הנייד?

כיצד משפיעה העובדה שיש לטלפון זה הרבה שימושים, על פסיקת ההלכה בשאלה זו?

האם יש לחשוש הן מפני הרואים והן בגלל האפשרות הקלה להיכשל בעבירה על איסור מלאכה בשבת?

תגיות: 
תאריך: 
25/12/09 ח' טבת התש"ע
x

Audio Playlist