יצאו לחו"ל ונקלעו למצב שאין להם יין ולא פת לקדוש, האם רשאים לקדש על מים?

האם ניתן להסתפק בקידוש שבנוסח תפילת ערבית של שבת? מי שקידש לפני שאכל קליות (ג'עלה) בביתו והלך אח"כ לסעוד סעודתו בבית חתנים, היתחייב שוב קידוש על אותה סעודה?

מה ענה רבנו אברהם בן הרמב"ם לשאלת אנשי שרעב שחשבו לקדש על פת דורה כמו שדור המדבר קדשו לדעתם על המן?

תגיות: 
תאריך: 
21/11/09 ד' כסלו התש"ע
x

Audio Playlist